{title}

     

آرشام طب | ارتز و پروتزهای زیبایی | کفش و کفی طبی

ارتز و پروتز آرشام طب » خدمات آرشام طب » طراحی و ساخت انواع ارتزهای اندام تحتانی » انحرافات زانو و ارتوزهای مربوطه

 

׀ انحرافات زانو و ارتوزهای مربوطه

Knee varus or knee valgus Brace

معرفی:

بریس والگوس از کفش طبی و بار خارجی و استرپ داخلی تشکیل شده است.نیروی استرپ زانو را را بسمت بار می کشد.نیروی وارده به زانو بایستی بصورت ماهانه چک شود.بریس واروس مشابه والگوس می باشد با این تفاوت که بار داخل نصب می شود و استرپ از خارج نیرو وارد می کند

 

کاربرد:

 

1.واروس زانو کودکان

2.والگوس زانوی کودکان

3.کودکان با نرمی مفاصل و استخوان

 

هدف درمانی:

اصلاح راستای زانو و بهبود راه رفتن کودک

 

طرز استفاده:

بصورت شبانه فول تایم و روزانه حین راه رفتن

انحرافات زانو و ارتوزهای مربوطه

 

All Right Reserved 2014, Arsham teb co, Design by www.adco.ir