{title}

     

آرشام طب | ارتز و پروتزهای زیبایی | کفش و کفی طبی

ارتز و پروتز آرشام طب » خدمات آرشام طب » طراحی و ساخت انواع ارتزهای اندام فوقانی » معرفی multi positional cock up

 

׀ معرفی multi positional cock up

Multi positional cock up

معرفی:

این ارتز از جنس پلاستیک بوده و بخش دستو ساعد را در برمیگیرد.انتهای فوقانی ین ارتز نباید محدودیتی در حرکات ارنج ایجاد کند.داخل ان از جنس فوم می باشد که باعث ایجاد بستری نرم برای دست می شود.

 

معرفی multi positional cock up

کاربرد:

1.کوتاهی تاندون های عضلات اکستنسور و فلکسور خارجی مچ و انگشتان

2.کنتراکچر بافت نرم در کودکان فلج مغزی اسپاستیک

3.درد های التهابی

 

هدف درمانی:

ایجاد محدودیت در دامنه ی حرکات و در موارد وجود کوتاهی و کنتراکچر حفط مفاصل در پوزیشن مناسب

 

مدت استفاده:

در بیماری های التهابی ارتز بایستی در مرحله حاد استفاده شود.در این حالت ارتز بصورت 3 دوره ی 2 ساعته در روز استفاده می شود.باید توجه داشته باشید که استفاده ی طولانی مدت در روز از وسیله باعث ضعف عضلات و بدتر شدن عارضه می شود.

در کوتاهی ها وکنتراکچر ها ارتز بصورت شبانه تمام وقت و روز ها تا حد تحمل بیمار بسته می شود. دراین حالت انجام تمرینات فیزیوتراپی کنار استفاده از وسیله ضرورت دارد.

 

 

All Right Reserved 2014, Arsham teb co, Design by www.adco.ir