{title}

     

آرشام طب | ارتز و پروتزهای زیبایی | کفش و کفی طبی

ارتز و پروتز آرشام طب » خدمات آرشام طب » طراحی و ساخت انواع ارتزهای اندام تحتانی » کفش های دیابتی

 

׀ کفش های دیابتی

Diabetic .shoe

 

کفش های دیلبتی باید مشخصات ذیل را داشته باشند:

کفش های دیابتی

1.راحتی پوشیدن و در آوردن آن

2.سبکی

3.بستر نرم

4.دیواره های نرم و بدون برجستگی

1cm.5 بلندتر از طول پا و 1cm عریض تر از پا در ناحیه متاتارس ها

 

 

All Right Reserved 2014, Arsham teb co, Design by www.adco.ir