{title}

     

آرشام طب | ارتز و پروتزهای زیبایی | کفش و کفی طبی

ارتز و پروتز آرشام طب » خدمات آرشام طب » طراحی و ساخت انواع ارتزهای اندام تحتانی » کفش های بعد از جراحی

 

׀ کفش های بعد از جراحی

HeelOff loading. Shoe

 معرفی:

کفش های خاص که ناحیه ی پاشنه بالاتر از ناحیه ی قدام پا طراحی می شود و در حالت ایستاده پاشنه در تماس با زمین نیست در نتیجه فشار وزن بصورت کامل از ناحیه ی قدام پا به زمین منتقل می شود.

کاربرد:

1. جراحی پاشنه

2. خار پاشنه

3. التهاب در ناحیه پاشنه و پد پاشنه

4.شکستگی استخوان

 

 

Forefoot offloading. Shoe

 معرفی:

کفش خاص که ناحیه ی قدام پا بالاتر از ناحیه ی پاشنه است و در حین راه رفتن این ناحیه در تماس با زمین قرار نمی گیرد. و وزن بیمار فقط از ناحیه ی پاشنه به زمین متصل می شود.

 

کاربرد:

جراحی های قدام پا

متاتارسالژیای شدید

شکستگی استرس در متاتارس ها

شکستگی استخوان قدام پا

 

 

 

All Right Reserved 2014, Arsham teb co, Design by www.adco.ir