{title}

     

آرشام طب | ارتز و پروتزهای زیبایی | کفش و کفی طبی

ارتز و پروتز آرشام طب » خدمات آرشام طب » طراحی و ساخت انواع ارتزهای اندام فوقانی » ارتوز داینامیک آرنج

 

׀ ارتوز داینامیک آرنج

dynamic elbow orthosis

عملکرد:

حفظ وضعیت مناسب در ناحیه بازو و ساعد

ایجاد ثبات چرخشی داخلی_خارجی در ساعد و آرنج

محدود کردن فلکشن یا اکستنشن یا هر دو در آرنج

تجویز:

بعد از تروما یا جراحی و بعد از برداشتن گچ در شکستگیهای با ثبات

در درمان دررفتگی های آرنج

جلوگیری از ایجاد کانتراکچر

سندرم تونل کوبیتال

شکستگی تونل کوبیتال

سوختگی های ناحیه آرنج

 

All Right Reserved 2014, Arsham teb co, Design by www.adco.ir